Opiekun naukowy

Opiekunem naukowym naszego Koła jest dr Paweł Petasz.

.

OPIEKUNOWIE KOŁA

KADRA WSPIERAJĄCA

dr Paweł PetaszPełnomocnik Dziekana WPiA UG ds. informacji i promocji
Opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego WPiA UG
Członek Rektorskiej Komisji UG ds. Hoteli Asystenckich w kadencji 2008/12
Opiekun naukowy Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego Religioznawstwa UG
Reprezentant WPiA UG na Targach Akademia w latach 2002 – 2009
Uczestnik Komisji Rekrutacyjnej WPiA UG w latach 2005 – 2009
Przewodniczący Rady Nadzorczej Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

prowadzone badania:
Cele i funkcje kary kryminalnej
Filozoficzne i historyczne podstawy prawa karnego i kryminologii
Nowe kierunki polityki kryminalnej
Prawo karne wobec wyzwań współczesności
Problematyka kary śmierci
Przestępstwa komputerowe
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Relacje między prawem karnym, a religią
Wykroczenia

(ŹRÓDŁO)

.

.