O nas

Koło Naukowe Prawa Karnego Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką zrzeszającą studentów Wydziału Prawa i Administracji UG. Członkowie Koła interesują się zarówno prawem karnym materialnym i procesowym, jak również naukami pokrewnymi i pomocniczymi tej gałęzi prawa. W kręgu naszych zainteresowań leżą głównie zagadnienia związane z kryminalistyką, penitencjarystyką, medycyną sądową  a także funkcjonowaniem jednostek umundurowanych. Za cel stawiamy sobie rozwijanie naszych pasji oraz pogłębianie naszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego.

Koło zostało reaktywowane w 1996 roku, a od roku 2002 regularnie organizuje spotkania co dwa tygodnie. Obecnie nasze Koło jest najbardziej licznym na Wydziale Prawa i Administracji UG, skupia zarówno studentów studiów dziennych jak i zaocznych. W naszych spotkaniach uczestniczą zarówno osoby specjalizujące się w wybranych płaszczyznach prawa karnego jak i osoby zainteresowane poszerzaniem swojej wiedzy w zakresie omawianych przez nas tematów.

Popularność Koła wynika z tematyki jaką się zajmuje oraz z faktu organizowania przez Koło licznych spotkań, wyjść i wizyt. Członkowie mieli dotychczas możliwość m.in. uczestniczyć w sekcji zwłok, zwiedzić Areszt Śledczy W Gdańsku, Zakład Karny w Sztumie, Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gdańsku i Muzeum Kryminalistyczne na WPiA UG a także spotkać się ze specjalistami z zakresu prawa karnego. Koło organizuje również wyjścia na strzelnicę.

Ważnym aspektem działalności Koła jest organizowany od 2005 r., skierowany do studentów konkurs „W kręgu prawa karnego materialnego”, który rokrocznie umożliwia trzem laureatom uzyskać ocenę bardzo dobrą z egzaminu z prawa karnego materialnego. Konkurs ten cieszy się ogromnym powodzeniem nie tylko w I etapie do którego mogą przystąpić wszyscy chętni. Również II etap w którym zakwalifikowani uczestnicy ustnie rozwiązują kazusy gromadzi dużą publikę. Natomiast od roku 2010 organizowany będzie konkurs „W kręgu prawa karnego procesowego”, który również będzie gwarantował zwolnienie z egzaminu.

Dotychczas Koło wydało również swoje I Zeszyty Naukowe pt „Kto zabija człowieka…” . Obecnie prowadzone są prace nad II numerem Zeszytów.

Udział w życiu Kole opiera się na uczestnictwie we wspomnianych spotkaniach, na których omawiana jest m.in bieżąca problematyka związana z działalnością koła. Podczas spotkań  członkowie również prezentują swoje artykuły naukowe,odbywają się też dyskusje na wskazany temat. Koło na swoje spotkania zaprasza także ciekawych gości. Spotkania co do zasady mają charakter otwarty i uczestniczyć w nich może każdy.

Koła nie ogranicza swojej działalności wyłącznie do studentów Wydziału Prawa i Administracji. Jego członkiem może zostać każdy student Uniwersytetu Gdańskiego.

Zatem jeśli interesuje Cię prawo karne, serdecznie zapraszamy na spotkania Koła.

Przyjdź i przekonaj się, że warto!