Konkurs

„W kręgach prawa karnego materialnego”

Konkurs z prawa karnego materialnego organizowany jest przez KNPK nieprzerwanie od 2005r. Skierowany jest do studentów, którzy w bieżącym roku akademickim zdają egzamin z prawa karnego materialnego.  Nagrodą jest zwolnienie 3 laureatów ze zdawania egzaminu z ww przedmiotu, skutkujące otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru oraz kilkoma pytaniami otwartymi. Do II etapu przechodzi 6 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzedni etapie. W tej części konkursu studenci losują kazusy po czym rozwiązują je ustnie. Ich wypowiedzi oceniane są przez Kapitułę Honorową w której zasiadają przedstawiciele Katedry Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Medycyny Sądowej.

regulamin 2010
pytanie konkursowe z poprzednich lat: 2008, 2009, 2010,

„W kręgach prawa karnego procesowego”

Konkurs z prawa karnego procesowe zorganizowany został w bieżącym roku  po raz pierwszy. Skierowany jest do studentów, którzy w bieżącym roku akademickim zdają egzamin z prawa karnego materialnego. Nagrodą jest zwolnienie 3 laureatów ze zdawania egzaminu z ww przedmiotu, skutkujące otrzymaniem oceny bardzo dobrej.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru oraz kilkoma pytaniami otwartymi. Do II etapu przechodzi 6 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzedni etapie. W tej części konkursu studenci losują kazusy po czym rozwiązują je ustnie. Ich wypowiedzi oceniane są przez Kapitułę Honorową w której zasiadają przedstawiciele Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii

regulamin 2010
pytania konkursowe z poprzednich lat: 2010′,