Akty prawne

Akty prawne

Wszystkie poniższe akty pochodzą ze strony Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu RP.

Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Kodeks karny skarbowy
Kodeks karny wykonawczy

Nowelizacje

Dz.U. 2010 nr 7 poz. 46
wchodzi w życie: 19.04.2010

Dz.U. 2009 nr 206 poz. 1589
wchodzi w życie : 8.06.2010