Konkurs z prawa karnego procesowego 2013/2014

Koło Naukowe Prawa Karnego UG ma przyjemność zaprosić wszystkich studentów Prawa WPIA UG do uczestnictwa w konkursie z wiedzy z zakresu prawa karnego procesowego.

I etap konkursu odbędzie się 5 maja 2014 roku, o godz. 17.00 w Auli.

Etap składać się będzie w przeważającej części z pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru a także z pytań otwartych, dla etapu II konkursu przewidujemy formę ustną. Do II etapu zakwalifikuje się 5 osób w największą ilością punktów (przy jednoczesnym wymogu osiągnięcia określonego progu punktowego), przy czym pracownicy Katedry zastrzegają sobie możliwość zmiany liczby finalistów w zależności od prezentowanego poziomu. 2 osoby, które najlepiej poradzą sobie w zmaganiach w II etapie otrzymają wpis do indeksu w postaci oceny bardzo dobrej z egzaminu.
Zwycięzcy będą reprezentowali WPiA UG na poziomie ogólnopolskim konkursu z wiedzy o prawie karnym procesowym, który odbędzie się w czerwcu w Białymstoku.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysłanie wiadomość na adres mailowy: knpkug@gmail.com, która zawierać powinna:
– imię i nazwisko
– nr albumu
– kierunek i tryb studiów
* w tytule wiadomości prosimy zaznaczyć, że wiadomość dotyczy rejestracji w sprawie konkursu. :)

Wszystkie zarejestrowane osoby otrzymają potwierdzającą wiadomość zwrotną.

Wszelkie pytania prosimy kierować w drodze wiadomości prywatnej Koło Naukowe Prawa Karnego UG.