Konkurs z wiedzy o prawie karnym materialnym

Dnia 5 maja 2011 r. o godzinie 13:15 w Auli Wydziału Prawa i Administracji UG odbędzie się pierwszy etap konkursu z wiedzy o prawie karnym materialnym.
Do drugiego etapu zakwalifikuje się sześć osób, które w finale zmierzą się z przygotowanymi kazusami. Trzy najlepsze osoby nagrodzone zostaną oceną bardzo dobrą z egzaminu z prawa karnego materialnego.
Do udziału w konkursie niezbędne jest zgłoszenie mailowe uczestnictwa. Zapisy trwają do dnia 3 maja do godziny 23:00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mailowy Koła Naukowego Prawa Karnego: knpkug@gmail.com
W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko oraz rok i kierunek studiów.
Zakres materiału na konkurs jest następujący:
– Kodeks karny z 1997 r.;
– Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 1982 r.;
– Kodeks wykroczeń z 1971 r.;
– podręcznik prof. Jarosława Warylewskiego – Prawo karne. Część ogólna;
– podręcznik prof. Wojciecha Cieślaka – Prawo karne. Zarys instytucji i naczelne zasady.