Konkurs z wiedzy o prawie karnym procesowym

Dnia 5 maja 2011 r. o godzinie 10:00 w Audytorium A Wydziału Prawa i Administracji UG odbędzie się pierwszy etap konkursu z wiedzy o prawie karnym procesowym. Spośród uczestników sześcioro zakwalifikuje się do drugiego etapu. Trzy najlepsze osoby nagrodzone zostaną oceną bardzo dobrą z egzaminu z prawa karnego procesowego. Do udziału w konkursie niezbędne jest […]

Konkurs z wiedzy o prawie karnym materialnym

Dnia 5 maja 2011 r. o godzinie 13:15 w Auli Wydziału Prawa i Administracji UG odbędzie się pierwszy etap konkursu z wiedzy o prawie karnym materialnym. Do drugiego etapu zakwalifikuje się sześć osób, które w finale zmierzą się z przygotowanymi kazusami. Trzy najlepsze osoby nagrodzone zostaną oceną bardzo dobrą z egzaminu z prawa karnego materialnego. […]