VI edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym materialnym.

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej i Koło Naukowe Prawa Karnego UG zapraszają studentów Wydziału Prawa i Administracji UG do wzięcia udziału w VI edycji konkursu „W kręgach prawa karnego materialnego”.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 20 kwietnia 2010 r. o godz. 12:15 w Auli WPiA.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń na adres knpkug@gmail.com do
18 kwietnia br. W tytule zgłoszenia należy wpisać „KONKURS – materialne” ,a w treści: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.

Literatura obowiązująca:
J.Warylewski „Prawo Karne, część ogólna”, wyd. 4, Warszawa 2009r.
„Kodeks Karny” (w tym nowelizacja wchodząca  w zycie w czerwcu br.)
„Kodeks Wykroczeń”
Więcej informacji w zakładce „Konkurs”