Finał konkursu „W kręgach prawa karnego materialnego”

W dniu 29 kwietnia odbył się finał VI edycji konkursu ” W kręgach prawa karnego materialnego”

Zwycięzcami konkursu zostali:
Piotr Nadzieja – I miejsce
Marta Matynia – II miejsce
Jakub Turski – III miejsce

Pozostałymi finalistami konkursu byli: Jakub Drapiński, Michał Poznański oraz Paweł Szkodlarski

Poziom konkursu okazał sie w tym roku bardzo wysoki. Każdy z sześciu finalistów musiał zmierzyć się z wylosowanym przez siebie kazusem. Po 15 minutach poświęconych na przygotowanie odpowiedzi uczestnicy przedstawiali swoje rozwiązania po czym odpowiadali na liczne pytania Kapituły Honorowej w której w skład weszli: Dziekan prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski, dr Wojciech Zalewski oraz mgr Paweł Petasz.

Zgodnie z regulaminem konkursu finaliści znajdujący się na pierwszych trzech lokatach uzyskali oceny bardzo dobre z egzaminu z prawa karnego. Wszyscy finaliści natomiast otrzymali cenne nagordy książkowe.

Wszystkim finalistom gratulujemy!