I edycja wydziałowego konkursu wiedzy o prawie karnym procesowym.

Katedra Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii oraz Koło Naukowe Prawa Karnego UG zapraszają studentów  Wydziału Prawa i Administracji UG do wzięcia udziału w I edycji konkursu „W kręgach prawa karnego procesowego”.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się 21 kwietnia 2010 r. o godz. 10:15 w Auli WPiA.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o nadsyłanie swoich zgłoszeń na adres knpkug@gmail.com do 18 kwietnia br. W tytule zgłoszenia należy wpisać „KONKURS – procesowe” ,a w treści: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów.

Literatura obowiązująca:
J.Grajewski „Przebieg procesu karnego”, wyd. 4, Warszawa 2008r.
J.Grajewski „Prawo karne procesowe: część ogólna”, wyd. 2, Warszawa 2009r.
„Kodeks Postępowania Karnego” (w tym nowelizacja z czerwca br.)
Więcej informacji w zakładce „Konkurs”