Wizyta w Zakładzie Karnym w Sztumie

Dzięki uprzejmości ELSA Gdańsk członkowie koła mieli okazję wziąć udział w wizytacji Zakładu Karnego w Sztumie. Grupa zwiedziła budynek Zakładu Karnego w tym wydział półotwarty, wydział zamknięty, oddział terapeutyczny, salę widzeń, bibliotekę, salę sportową, radiowęzeł oraz salę szkoleń zawodowych, natomiast chętne osoby zostały zamknięte w jednej z cel. Uczestnicy zapoznali się również z historią budynku, a także funkcjonowaniem Zakładu. Podczas wizyty zapoznano nas m.in z niektórymi obowiązkami funkcjonariuszy służby więziennej oraz obowiązkami i prawami osadzonych.

Drugą częścią wycieczki było uczestnictwo w rozprawach penitencjarnych. Członkowie koła mogli zapoznać się z praktyką działania sądów penitencjarnych. Szczególne podziękowania należą się Sędzi Sądu Okręgowego w Gdańsku Pani Wiesławie Szulczewskiej, która bardzo chętnie odpowiadała na wszelkie pytania prawne, a także wytłumaczyłam nam wiele spornych kwestii.

Zakład Karny w Sztumie to jednostka penitencjarna typu zamkniętego przeznaczona dla dorosłych mężczyzn recydywistów penitencjarnych, w której wykonywane są kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Zakład podlega bezpośrednio Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Gdańsku.

Wszystkich chętnych do zapoznania się z historią i strukturą Zakładu Karnego w Sztumie zapraszamy na stronę służby więziennej.