II miejsce w V Konkursie Dziekana WPiA UG

Mamy ogromna przyjemność poinformować, że KNPK zdobyło II miejsce w V Konkursie Dziekana na projekt związany z udziałem Wydziału Prawa i Administracji UG w VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki 2010 ! Dziekan, prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski postanowił  nie przyznawać pierwszej nagrody, zdecydował natomiast o przyznaniu ex equo drugiej nagrody dla KN Prawa Karnego, KN Historyczno-Prawnego oraz KN Pro Societas.

Specjalne podziękowania należą się koordynatorowi projektu Maciejowi Musiejko bez którego uzyskanie ww. nagrody byłoby niemożliwe!

Projekt KNPK ma na celu pomóc zrozumieć uczestnikom Festiwalu o czym traktuje nauka jaką jest prawo karne w sposób przystępny i zrozumiały tak aby goście ciekawie spędzili czas.W ramach naszego projektu przygotowana zostanie prezentacja, wykład oraz ekspozycja, które będą miały na celu przybliżenie najciekawszych wg nas zagadnień związanych z „naszą” dziedziną prawa.

VIII Bałtycki Festiwal Nauki odbędzie się 27-30 V 2010r.

Wszystkich chętnych do zapoznania się z kompletnym programem Festiwalu zapraszamy na stronę Bałtyckiego Festiwalu Naukowego..