II miejsce w V Konkursie Dziekana WPiA UG

Mamy ogromna przyjemność poinformować, że KNPK zdobyło II miejsce w V Konkursie Dziekana na projekt związany z udziałem Wydziału Prawa i Administracji UG w VIII Bałtyckim Festiwalu Nauki 2010 ! Dziekan, prof. zw. dr hab. Jarosław Warylewski postanowił  nie przyznawać pierwszej nagrody, zdecydował natomiast o przyznaniu ex equo drugiej nagrody dla KN Prawa Karnego, KN […]